Reklamační protokol

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
(a DIČ)
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Poznámky:

Reklamované zboží:
Datum nákupu: Datum doručení:
(Datum vystavení faktury) (Datum převzetí na poště)
Číslo faktury:
Podrobný popis závady: *

Návrh způsobu řešení reklamace:

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak
ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

  1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument
    prokazující koupi zboží.
  2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Datum: ______ Podpis kupujícího: ___________________________
(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření prodejce:

Datum: ______ Podpis prodejce: _____________________________

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.